تفکر نقاد و شیوه های تحقق آن در برنامه درسی اقتصاد
46 بازدید
محل نشر: دومین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران ( چاپ شده در مجموعه مقالات همایش)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی