پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی
44 بازدید
محل نشر: مطالعات اقتصاد اسلامی » پاییز و زمستان 1388 - شماره 3 (34 صفحه - از 5 تا 38)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی