گستره موضوع شناختی در پژوهش های ناظر بر مباحث عدالت و توسعه
48 بازدید
محل نشر: مطالعات اقتصاد اسلامی » بهار و تابستان 1389 - شماره 4 (40 صفحه - از 27 تا 66)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی