آشنایی با سرمایه داری
72 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 1373
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی